X
     
 
 
Image Map

Harmonogram 2018

QC

Krwinki

Odczynniki

DiaHem AG Diagnostic Products
Wyłączny dystrybutor BioRad
na terenie Polski

Mikrometoda żelowa DiaMed - Złoty Standard
w Immunologii Transfuzjologicznej
Najszersza Oferta Mikrokart i Aplikacji

Witamy na stronie internetowej dystrybutora
produktów, usług i aplikacji z zakresu
diagnostyki immunohematologicznej